LEDARSKAPSUTVECKLING

Utvecklas tillsammans med dina kollegor.

Läs om ledarskap, sociala processer och tips för att förbättra effektivitet och resultat.

Consentios ledarskapsblogg

Låt dig inspireras av artiklar inom ledarskap.
förändring

Ledarskap i förändringsarbetet

Många företag verkar idag i en oerhört snabbrörlig affärsvärld. Det ställer nya krav på ledarskapet. Förutom att upprätta befintliga strukturer och processer måste ledare framgångsrikt navigera genom förändringar. Ledare fungerar inte längre bara som chefer utan som förändringsledare, en nyckelroll som kräver flexibilitet, vision och förmågan att motivera och guida teamet genom osäkerhet och komplexitet. […]

Läs mer

Kommunikation på distans

TEMA DISTANSARBETE – DEL 4 AV 4 De flesta organisationer har en vardag som är präglad av både fysiska och digitala samarbeten. För att olika team ska hålla en hög produktivitet, oavsett hur medarbetare vill arbeta, krävs planering och tydliga processer. Inte minst krävs en förståelse för de skillnader som råder när team antingen samarbetar […]

Läs mer

Ledarskap på distans

TEMA DISTANSARBETE – DEL 3 AV 4 För många företag är möjligheten till distansarbete en medveten långsiktig strategi. För andra kan det ha uppstått på grund av omständigheter som till exempel en pandemi. Oavsett hur distansarbetet har uppkommit ställer det nya krav på ledarskapet. Ledare behöver förse organisation och medarbetare med verktyg och strukturer för […]

Läs mer