Program

Ge kontroll – skapa ledare

“Vi kan inte lösa problem genom att använda samma tankesätt som vi använde när vi skapade dem”

– Albert Einstein.

Intent-Based Leadership-visionen är en arbetsplats där alla bidrar med hela sin intellektuella potential. I riktigt effektiva organisationer finns det ledare på alla nivåer. IBL-programmet hjälper ledare skapa organisationer i vilka människor är som bäst, vilket sker när alla är motiverade och vet vad de ska göra utan att bli tillsagda.

IBL-programmet som vi har utvecklat låter dig dyka in i Intent-Based Leadership-världen. Du får de insikter och verktyg du behöver för att göra din organisation effektivare framöver. Det är när avsikten blir tydlig innan åtgärden äger rum som magin sker. Det skapar öppnare klimat med mer kommunikation och mer ansvarstagande.

Ett av verktygen vi kommer att beröra är Ladder of Leadership som används både för att sätta och för att mäta nivån på empowerment i ditt team. Det är i den meningen både en termometer och en termostat för empowerment, hur det uttrycks och skapas.

Att forma en miljö där människor kan bidra från olika utgångspunkter, där de kan se på problem och lösningar utifrån olika perspektiv, höjer medvetenheten och hjälper oss att fatta bättre beslut.

Du kommer att lära dig mer inte bara om Ladder of Leadership utan också om IBL-principerna och hur vi arbetar med de tre K:na – Kontroll, Kompetens och Klarhet och mycket, mycket mer.

Dina utbildare är högt kvalificerade, både som ledare och handledare. De har alla många års erfarenhet av att vägleda andra ledare i att vidareutveckla sina ledaregenskaper.

Du får möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och växa som ledare tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar som du. Under tre dagar diskuterar du ledarskap och avsikt, hur du skapar arbetsmiljöer som präglas av empowerment och frigör passionen, initiativförmågan och den intellektuella kapaciteten hos dig och de övriga deltagarna.

Välkommen!

Kursgårdar

Alla kurser genomförs på Bjärsjölagårds slott, Sundbyholms slott eller Hotell Statt i Hässleholm. Mer information om de hittar du på deras hemsida: www.bjarsjolagardsslott.se, www.sundbyholms-slott.se eller www.statt.se.

Ta sig till Bjärsjölagårds Slott
Bjärsjölagård slott ligger 900 meter från väg 13, mellan Hörby och Sjöbo. Det tar ungefär en halvtimme att åka med bil från Lund, Malmö eller Köpenhamn.

Adress
Bjärsjölagårds Slott
Djupadalsvägen 9
275 95 Sjöbo

Ta sig till Syndbyholms Slott
Sundbyholms slott ligger norr om Eskilstuna, ungefär 70 minuter från Stockholm körandes på E20.

Adress
Sundbyholms Slott
Sundbyholm 8
635 08 Eskilstuna

Ta sig till Hotell Statt
Hotell Statt ligger vid Stortorget i Hässleholm, cirka 100 meter från Resecentrum. För tips om vart du kan parkera om du reser med bil, se hotellets hemsida.

Adress
Hotell Statt
Frykholmsgatan 13
281 31 Hässleholm

Vill du veta mer, vänligen kontakta oss

Registreringsformulär finns längre ner på den här sidan

Kursdatum och pris

Tillgängliga kursdatum för Intent-Based Leadership hittar du i listan nedan.
Kurserna genomförs på svenska men kan vid behov genomföras på engelska. Vänliga kontakta oss om kursen önskas genomföras på engelska.

23 – 25 november (Tisdag – torsdag, vecka 47) – Hotell Statt Hässleholm

14 – 16 december (Tisdag – torsdag, vecka 50) – Sundbyholms slott

Pris
Priset för utbildningen är 20900:- exklusive moms. Utöver detta tillkommer logikostnader.

Anmälan

Consentio Ledarskaps GDPR policy

%d bloggers like this: