Program

Ge kontroll – skapa ledare

“Vi kan inte lösa problem genom att använda samma tankesätt som vi använde när vi skapade dem”

– Albert Einstein.

Intent-Based Leadership-visionen är en arbetsplats där alla bidrar med hela sin intellektuella potential. I riktigt effektiva organisationer finns det ledare på alla nivåer. IBL-programmet hjälper ledare skapa organisationer i vilka människor är som bäst, vilket sker när alla är motiverade och vet vad de ska göra utan att bli tillsagda.

IBL-programmet som vi har utvecklat låter dig dyka in i Intent-Based Leadership-världen. Du får de insikter och verktyg du behöver för att göra din organisation effektivare framöver. Det är när avsikten blir tydlig innan åtgärden äger rum som magin sker. Det skapar öppnare klimat med mer kommunikation och mer ansvarstagande.

Ett av verktygen vi kommer att beröra är Ladder of Leadership som används både för att sätta och för att mäta nivån på empowerment i ditt team. Det är i den meningen både en termometer och en termostat för empowerment, hur det uttrycks och skapas.

Att forma en miljö där människor kan bidra från olika utgångspunkter, där de kan se på problem och lösningar utifrån olika perspektiv, höjer medvetenheten och hjälper oss att fatta bättre beslut.

Du kommer att lära dig mer inte bara om Ladder of Leadership utan också om IBL-principerna och hur vi arbetar med de tre K:na – Kontroll, Kompetens och Klarhet och mycket, mycket mer.

Dina utbildare är högt kvalificerade, både som ledare och handledare. De har alla många års erfarenhet av att vägleda andra ledare i att vidareutveckla sina ledaregenskaper.

Du får möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och växa som ledare tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar som du. Under tre dagar diskuterar du ledarskap och avsikt, hur du skapar arbetsmiljöer som präglas av empowerment och frigör passionen, initiativförmågan och den intellektuella kapaciteten hos dig och de övriga deltagarna.

Välkommen!

Vill du veta mer, vänligen kontakta oss

Anmälningsformulär finns längre ner på den här sidan

Angående Coronaviruset (covid-19)

Då vi bedriver öppna utbildningar med deltagare från olika delar av landet vill vi göra det vi kan för att förhindra smittspridning vid våra kurser. Våra utbildningar sker i små grupper så även om risken för smitta är liten vill vi skapa en så trygg och säker miljö under våra utbildningar som möjligt för deltagare, medarbetare och kunder.
Utbildningarna genomförs alltid på hotell och konferensgårdar där kontakt med andra än de i gruppen mycket begränsad.
Vi följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och blir det förändringar meddelar vi samtliga deltagare. Hör gärna av dig till oss om du har några funderingar kring din kommande utbildning hos oss via info@ledarskap.se eller via telefon 010-219 58 00.

Länk till Folkhälsomyndigheten för mer information: Folkhälsomyndigheten Covid-19

Kursdatum och pris

Kurserna genomförs på svenska men kan vid behov genomföras på engelska. Vänliga kontakta oss om kursen önskas genomföras på engelska.

25 – 27/1 (Tisdag – Torsdag, vecka 4) – Hotell Statt Hässleholm

Pris: Ordinarie pris 20900 kr, introduktionspris 7600 kr + kost och logi. Några platser kvar!

10-12/5 (Tisdag – Torsdag, vecka 19) – Hotell Statt Hässleholm

Pris: 20900 kr + kost och logi.

27-29/9 (Tisdag – Torsdag, vecka 39) – Sundbyholms Slott

Pris: 20900 kr + kost och logi.

18-20/10 (Tisdag – Torsdag, vecka 42) – Hotell Statt Hässleholm

Pris: 20900 kr + kost och logi.

29/11 – 1/12 (Tisdag – Torsdag, vecka 48) – Sundbyholms Slott

Pris: 20900 kr + kost och logi.

Kursgårdar

Alla kurser genomförs på Hotell Statt i Hässleholm eller Sundbyholms slott. Mer information om de hittar du på deras respektive hemsida: Hotell Statt Hässleholm eller Sundbyholms Slott.

Ta sig till Hotell Statt
Hotell Statt ligger vid Stortorget i Hässleholm, cirka 100 meter från Resecentrum. För tips om vart du kan parkera om du reser med bil, se hotellets hemsida.

Adress
Hotell Statt
Frykholmsgatan 13
281 31 Hässleholm

Ta sig till Syndbyholms Slott
Sundbyholms slott ligger norr om Eskilstuna, ungefär 70 minuter från Stockholm körandes på E20.

Adress
Sundbyholms Slott
Sundbyholm 8
635 08 Eskilstuna

Anmälan

Consentio Ledarskaps GDPR policy

%d bloggers like this: