Handledare

Certifierade och erfarna

Våra medarbetare är certifierade handledare i Intent Based Leaderships koncept. Kombinationen av kunskap om Intent Based Leadership och gedigen erfarenhet av att göra ledare mer effektiva, i allt från småbolag och entreprenörsdrivna verksamheter till stora företag och offentliga arbetsgivare, säkerställer ledarutveckling av högsta kvalitet.


Patricia Stahl

Jag får min drivkraft från att förstå och se möjligheter för individer och att ge dem råd och coacha dem på lämpligt sätt för att ta vara på dessa möjligheter. Att kunna ge de människor jag tränar nycklarna som låser upp deras egen kompetens och möjliggör deras framgång är verkligen en passion för mig.

Bakgrund; Patricia har arbetat med människor i alla delar av samhället och har under större delen av sitt yrkesliv hjälpt människor att bli så bra de kan bli. Hon har många års erfarenhet från polisen, inte bara som anställd, chef och ledare på olika nivåer utan också som coach, handledare, mentor och vän. Patricia är anställd på Consentio Ledarskap sedan 2017.


Malin Johansson

Jag trivs när jag ser ljuset i ögonen på de människor jag tränar, att veta att jag har bidragit till någon annans personliga utveckling med mina egna erfarenheter och min expertis. Jag hittar inspiration i skillnader, däri ligger möjligheterna. Om du kombinerar skillnader på ett innovativt sätt bidrar de till utveckling och måluppfyllelse.

Bakgrund; Malin har lång erfarenhet som anställd, chef och ledare i olika organisationer. Hon har haft stor nytta av sin undervisningsbakgrund på arbetsplatser som IKEA och Vodafone. Malin är anställd på Consentio Ledarskap sedan 2011.


Stefan Wikström

Jag brinner för att öka människors förståelse, att kunna vara en betydelsefull del av ledarnas och de anställdas utvecklingsresa, att hjälpa dem att bli ännu viktigare skapare av framgång i sina respektive företag och organisationer – och av att se de konkreta förbättringarna i hur dessa arbetsplatser fungerar.

Bakgrund; Stefan har gedigen ledarskapserfarenhet från såväl den offentliga som den privata sektorn. Bland annat som polis och skolchef. Stefan är partner och medgrundare av KB18 Företagsförädling AB, som förvärvade Consentio Ledarskap 2017.


Dick Lager, VD

Mitt driv kommer från att leda andra människor och att uppleva det ögonblick när en ny insikt slår hem. Människor och ledarskap har alltid varit centrala för mig under hela min yrkeskarriär. Jag tar det med mig idag när jag hjälper våra stora kunder, och ger deras medarbetare verktyg för att växa i sina roller och bidra till framgång.

Bakgrund; Dick började som gymnastiklärare. Han har lång erfarenhet som projektledare och skolchef samt som tävlingsledare vid stora sportevenemang. Dick är anställd på Consentio Ledarskap sedan 2010.


Salomon Bekele, Styrelseordförande

Jag inspireras av att göra skillnad i yrkeslivet hos de människor jag möter och att hjälpa dem att navigera i svåra situationer och få ut det mesta av sina respektive organisationer. Ledarskap är språk och språk har varit kärnan i det jag har gjort under min yrkeskarriär.

Bakgrund; Salomon har haft ledande befattningar som redaktör, konsult och kommunikationsansvarig för internationella företag som Reuters och Telia Company. Han har en magisterexamen i ekonomi och journalistik och har undervisat i ekonomi på universitetsnivå. Han är partner och grundare av KB18 Företagsförädling AB.

%d bloggers like this: