Om IBL

Intent-Based Leadership

En IBL-ledares avsikter är att:

Se människan som vår motivation, istället för ett medel.

Skapa möjlighet för eget tänkande, istället för att bara utföra.

Skapa ett bra arbetsklimat/ en bra miljö att utvecklas i, istället för att undvika att göra fel.

Vi fokuserar på att skapa miljöer där människor strävar efter storhet, tar initiativ och skapar chanser istället för att undvika göra fel.

Vara nyfiken på vad andra ser och hör, istället för att utgå från att ha alla svar själv.

Skapa fler engagerade ledare, istället för följare.

Ge befogenhet och mandat dit informationen finns, istället för att flytta informationen dit besluten fattas.

Kontinuerligt utvärdera och sträva efter att förbättra det egna ledarskapet, istället för att vara nöjd med att bara vara bra.

L. David Marquet

Ledarskapsexpert, före detta ubåtskapten, författare till Turn the Ship Around!

Inspirationen slår till

David var tonåring när han först upptäckte sin passion för ledarskap. Han var i Pittsburgh över sommaren med sina farföräldrar. En dag gick han till det lokala biblioteket. Han upptäckte en bokserie – ”History of United States Naval Operations in World War II av Samuel Eliot Morison.

Han återvände till biblioteket varje dag tills han läst igenom de 15 volymerna i bokserien på över 6 500 sidor. Davids dröm vaknade till liv. Han ville, mer än något annat, att bli kapten på en ubåt där människor trivdes och utvecklades.

Resan börjar

1981 tog David examen som klassetta från U.S. Naval Academy, ett institut känt för att leverera ”Ledare som tjänar nationen”. Efter detta började han arbeta i Marinen inom ubåtsstyrkan.

En sak oroade honom; den traditionella ledare-följare modellen. Den används av Marinen och av de flesta företagen runt om i världen. Målet med ledare-följare är att få människor att lyda och följa istället för att tänka själva. David upplevde själv hur detta ledarskap marginaliserade människor. Han kände på sig att det måste finnas ett bättre sätt.

Ganska snart upptäckte han att han, för att bevisa sin teori, måste bryta en del regler.

Som ingenjörsofficer ombord på USS Will Rogers (SSBN-659), en kärnkraftsdriven ubåt med ballistiska missiler, försökte David ge ansvar till sitt team. Han gav dem vägledning och gav teamet sin avsikt snarare än order. Det blev en katastrof. Hans team fattade dåliga beslut som ledde till fel. Han var tvungen att stoppa och återgå till den traditionella metoden för ledare-följare.

Tar kommandot

Senare valdes David till kapten på USS Olympia (SSN-717), en annan kärnkraftsdriven ubåt. Han studerade i över ett år för att ta kommandot och förstod varje detalj om hur ubåten fungerade.

Oväntat omdirigerades David till att ta kommandot över USS Santa Fe (SSN-763) när dess kapten slutade. Santa Fe var den ubåt som gick sämst i flottan och en helt annan typ av ubåt som han knappt kunde något om.

Oroliga vatten

Mindre än en månad senare körde Santa Fe en enkel övning för att simulera ett fel i reaktorn. I detta scenario flyttas framdrivningen från huvudmotorerna till en mindre, elektrisk framdrivningsmotor. Kaptenen, David beordrade “två tredjedelar fram.” Officeraren på däck upprepade ordern, “framåt två tredjedelar.”

Inget hände.

David märkte att rorsmannen som skulle genomföra ordern såg orolig ut. På frågan om vad som var problemet, påpekade styrmannen att det inte fanns två tredjedelar i det elektriska framdrivningsläget till skillnad från tidigare ubåtar han varit på. På en direkt fråga från David sa officeraren på däck att han upprepat kommandot medveten om att det var fel.

David realized that the leader-follower environment meant his crew would do anything he said— even if it was wrong. That could be catastrophic. He decided to try Intent-Based Leadership again.

Turning the Ship Around

David började behandla sin besättning som ledare inte följare. Han gav kontroll istället för att ta kontroll. Det dröjde inte länge innan verksamheten tog en dramatisk vändning. Santa Fe gick från “sämsta till bästa” och uppnådde den högsta operativa ställningen i marinen och stannade kvar där år efter år.

När Stephen R. Covey tillbringade tid ombord på Santa Fe beskrev han den som den organisation med mest empowerment han någonsin sett. Han skrev om David Marquets ledarskap i sin bok The 8th Habit.

Efter Davids avgång från USS Santa Fe fortsatte ubåten att vinna utmärkelser och främja fler officerare och sjömän till högre positioner med ökat ansvar än någon annan ubåt inklusive tio efterföljande ubåtskaptener.

En tid för förändring

David gick i pension från marinen 2009 och är nu författare till ”Turn the Ship Around!”. En sann historia om att förvandla följare till ledare. Tidningen Fortune kallade boken för “den bästa instruktionsboken för chefer inom områdena delegering, utbildning och praktisk tillämpning.”

Davids Intent Based Leadership-modell utvecklar många typer av organisationer. Allt ifrån stora tillverkare till nystartade företag och sportlag till myndigheter.

L. David Marquet hjälper ledare att bygga miljöer där människor bidrar och känner sig värdefulla – där alla är ledare.

Böcker

David har skrivit två böcker och en arbetsbok. Du kan köpa dem i deras webbutik: https://intentbasedleadership.com/product-category/books/ eller där du normalt köper böcker. Du hittar ISBN-numren under böckerna. Vi rekommenderar att du börjar med boken Turn the ship around!

Turn the Ship Around!

ISBN: 978-0-241-25094-5   

Turn the Ship Around! Workbook

ISBN: 978-0-525-53469-3     

Leadership Is Language

ISBN: 978-0-7352-1753-9

Vi vet en plats där du kan hitta fler än 300 Leadership Nudges!

IBL International har genom åren skapat många Leadership Nudges®

De ger både insikt och inspiration.

Du hittar de på deras hemsida: Leadership Nudge Archives – Intent Based Leadership

Del av ett globalt nätverk

Som en partner till IBL International är vi en del av ett globalt nätverk. Kontakta oss om ni behöver hjälp även utanför Sverige.

%d bloggers like this: