Värdet av att du som går UGL inte är ledare

Värdet av att du som går UGL inte är ledare

Om du varit chef ett tag känner du säkert till ledarskapsutbildningen UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). En klassiker som togs fram 1981 av Försvarshögskolan för blivande officerare, och som idag är Sveriges mest genomförda ledarskapsutbildning. Det finns en viktig poäng i namnet, att du inte måste vara ledare för att gå en ledarskapsutbildning. UGL utvecklar individer och grupper, en investering i utbildningen kan förbättra hela ledarskapskulturen i en organisation. Därför är den värdefull för alla medarbetare.

UGL kan stärka självförtroendet i hela organisationen

UGL skapar en större förståelse för gruppdynamik och gruppers utvecklingsprocesser. Mellan 2013 och 2018 genomförde Karolinska Institutet en utvärdering av utbildningen. Resultatet visade på positiva förändringar hos ledare i form av ökat självförtroende, ett lugn, större öppenhet för återkoppling, diskussion och problemlösning. Ledare som tidigare haft ett behov av struktur övergick till att lita mer på sig själva och gruppen. 

Effekten skapar ringar på vattnet

UGL är en ypperlig grundläggande utbildning där deltagaren inte behöver vara chef för att få ett stort utbyte. Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas som människa, ledare och medarbetare, oavsett din nuvarande arbetsroll, och med rätt inställning får du som går kursen större insikter om relationer mellan människor och gruppdynamik. Varje kollega som vill utveckla sig själv, men också förstå hur grupper fungerar, kan få ut väldigt mycket av UGL. Vilket i sin tur betyder att företag vinner på att inte bara skicka ledare på en ledarskapskurs.

Vill du bli en bättre ledare? Eller vill du helt enkelt förbättra ledarskapskulturen på din arbetsplats. Anmäl dig till vår UGL.

Ta emot feedback som ledare

Utveckla ditt ledarskap med feedback

Bjud in andra att ge dig feedback på ditt ledarskap. Och var specifik i vad du vill veta. Då kan du få mer betydelsefull feedback och samtidigt utvecklas som ledare.

Hur kan du som ledare få ut mer av feedback?

Att få feedback från medarbetare som ledare är otroligt nyttigt för att kunna utvecklas. Men det är viktigt att få något konstruktivt och givande, så du faktiskt kan göra något med informationen. Därför är det bra att tänka på hur du ber om feedback. Ett tips är därför att vara mer specifik, i stället för att ställa en generisk fråga. Ett exempel: “Hur hade jag kunnat uppmuntra till mer engagemang i mötet?” i stället för ”Hur var jag i mötet?”. Att be om specifik feedback gör det både enklare för den du frågar att ge svar – samtidigt som feedbacken kommer att vara mer värdefull för dig!

Vad är Intent-Based Leadership?

2013 släppte David Marquet boken Turn the Ship Around där han beskriver hur han lyckades förvandla sin ubåts-besättning till ledare, i stället för följare. Det var uppkomsten till Intent-Based Leadership (IBL). Metoden går helt enkelt ut på att skapa en engagerande arbetsmiljö som främjar initiativtagande och inkluderar alla medarbetare i en organisation. Som ledare ger du kontroll, i stället för att ta kontroll. I en tillitsfull och engagerande miljö uppmuntras medarbetarna till nya idéer, de får möjlighet att känna sig värdefulla och bidrar därför med hela sin tankekraft. Det öppnar upp för feedback-kultur och gör det enkelt att be om, ta emot och ge feedback.

Vill du få fler redskap för att förbättra din organisation? Anmäl dig till vår ledarskapsutbildning inom Intent Based Leadership.