Malin Johansson

Jag trivs när jag ser ljuset hos människor, att bidra till någon annans personliga utveckling med hjälp av mina egna erfarenheter och tankar. Jag drivs av olikheter. Det är i olikheterna som möjligheterna finns, kombinerar man dem på ett innovativt sätt bidrar de tillsammans till utveckling och måluppfyllelse. 

Bakgrund; Malin har mångerfarenhet som medarbetare, chef/ledare i olika organisationer och på olika nivåer där hon haft stor nytta av sin lärarbakgrund. Hon har bland annat arbetat för IKEA och Vodafone. Sedan 2011 arbetar Malin i Consentio Ledarskap.

Certifieringar 

 • Situationsanpassat ledarskap II (SLII).
 • Strength Deployment Inventory®.
 • Extended DISC certifiering.
 • Have a Nice Conflict.

Malin arbetar främst med

 • Konceptansvarig för WorkSpirit.
 • Utvecklingsarbete.
 • Chefs- och ledarutveckling.
 • Medarbetarskap.
 • Utveckling av ledningsgrupper.
 • Kartläggningar och utredningsarbete.
 • Arbetsplatskonflikter.
 • Lagutveckling – högpresterande team.
 • Internationella program (eng).

Telefon

0709-75 91 46

E-mail

malin@ledarskap.se

Ladda vCard

%d bloggers like this: